Seneste blogindlæg

På vores blog findes indlæg om bogføring og økonomistyring for små og mellemstore virksomheder

Repræsentation – moms og skat

Et af de tilbagevendende spørgsmål går på moms og skat af repræsentation, altså når du inviterer nogen ud at spise eller på anden måde tilbyder dem mad og drikke.

Repræsentation behandles meget forskelligt i moms og skattemæssig henseende. Denne beskrivelse dækker de almindeligste forekomne tilfælde, og det er altid en god idé at konsultere din revisor, hvis du er i tvivl om, hvordan dit bilag skal bogføres.

For at finde den korrekte behandling af dit bilag, må du dybest set stille dig selv tre spørgsmål:

  1. Hvem har deltaget?
  2. Hvor er repræsentationen foregået?
  3. Hvorfor har repræsentationen været afholdt?

Kombinationen af disse tre svar fortæller dig, hvordan du skal bogføre dit bilag. Nederst i dette indlæg findes et skema, hvor du kan se fradrag i skat og moms for de mest almindelige typer af repræsentation.
 

HUSK ALTID AT SKRIVE PÅ BILAGET, HVEM DER HAR DELTAGET, HVOR DET INDKØBTE ER FORTÆRET OG ANLEDNINGEN!

1: Hvem har deltaget?

Her er tale om hvor vidt personerne, som har deltaget, betragtes som værende interne eller eksterne i forhold til virksomheden. Interne deltagere er virksomhedens egne medarbejdere, mens eksterne deltagere er personer, som ikke er ansat i virksomheden.

Der er typisk fuldt skattefradrag, når deltagerne betragtes som værende interne, mens der til gengæld ikke er fradrag for moms eller i hvert fald kun begrænset fradrag.

Betragtes deltagerne som værende eksterne, er der typisk begrænset skattefradrag og ingen eller begrænset momsfradrag. Der menes dog ikke, at alle deltagere skal være eksterne. Det er forventeligt, at mindst én fra virksomheden deltager, hvilket alligevel betyder, at hele bilaget skal betragtes som værende ekstern repræsentation. Formålet er blot, at virksomheden mødes med en ekstern forretningsforbindelse, hvilket gør, at hele bilaget omfattes af begrænset skattefradrag.

Ejere af en enkeltmandsvirksomhed betragtes hverken som intern eller ekstern. Hvis eneste deltager er indehaveren af en enkeltmandsvirksomhed, betragtes mad og drikke som et privat anliggende. Der er derfor ingen fradrag, hverken i moms eller skat. Din virksomhed må gerne betale, for det du spiser og drikker, men virksomheden kan ikke trække udgiften fra i resultatopgørelsen. Udgiften skal i stedet bogføres under egenkapitalen som en ikke fradragsberettiget udgift. Deltager andre i bespisningen, opnår du fradrag, alt efter hvem der deltager.

Ejere af selskaber (ApS, A/S mv.) anses som værende medarbejdere og dermed som interne deltagere, hvis de modtager løn fra virksomheden. Ellers vil de, som fx medlem af bestyrelsen, ikke blive anset som værende ansat og betragtes altså som en ekstern deltager.

2: Hvor er repræsentationen foregået?

Der er her kun to muligheder. Enten er repræsentationen foregået i virksomhedens lokaler eller ude i byen. Dette har fortrinsvis betydning for momsen, hvor der typisk er begrænset fradrag ved afholdelse udenfor virksomhedens lokaler, mens der ikke kan opnås fradrag for moms ved afholdelse i virksomhedens egne lokaler.

3: Hvorfor har repræsentationen været afholdt?

Denne del hænger sammen med, hvem der deltager.

Er det interne deltagere, antages det, at bespisningen er foretaget som del i almindelig lejlighedsvis personalepleje, som skal fremme det gode arbejdsmiljø og medarbejdernes sociale samvær. Netop ordet lejlighedsvis er vigtig. Byder virksomheden for eksempel på frokost hver dag, er der ikke tale om en lejlighedsvis begivenhed. I dette tilfælde er der tale om et personalegode, som medarbejderne måske skal beskattes af, og som virksomheden skal afregne særlig moms af. For nærmere beskrivelse heraf henvises til begrebet ”Kantinemoms”.

Er deltagerne eksterne, antages det i stedet, at bespisningen er foretaget for at skabe eller vedligeholde en god relation til ens kunder eller leverandører eller som en nødvendig indsats for at skaffe virksomheden nye kunder. Der gives højest fradrag i både skat og moms, hvis formålet er at skabe et salg.

Herudover arbejdes med et begreb som kaldes ”en ubestemt kreds”. Denne bruges fx ved et åbent hus, en reception eller lignende, hvor både virksomhedens medarbejdere, kunder og leverandører deltager. Her må man vurdere, om medarbejderne eller de eksterne gæster er de primære deltagere (udgør flertallet), og i visse tilfælde simpelthen tælle antallet af gæster, og dele dem op i interne og eksterne, hvis man ønsker det maksimale fradrag.

 

Få et uforpligtende tilbud

Udfyld formularen, og få et uforpligtende tilbud på din opgave. Vi vender tilbage hurtigst muligt.