Seneste blogindlæg

På vores blog findes indlæg om bogføring og økonomistyring for små og mellemstore virksomheder

Om at blive iværksætter

Er du ny iværksætter, eller overvejer du at blive det?

Er du i tvivl om, hvad der skal gøres i forhold det praktiske og særligt i forhold til bogføring og regnskab?

Herunder har vi samlet nogle punkter, som du bør overveje, inden du kaster dig ud i livet som iværksætter.

De handler om:

  • At lave en forretningsplan, altså vurdere økonomien og potentialet i ideen bag virksomheden

  • At beslutte sig for hvilken type virksomhed man skal have (enkeltmandsvirksomhed, ApS, A/S mv.)

  • Hvordan man får et CVR nummer, en Nem-ID og en e-boks

  • Forsikringer

  • Medarbejdere og deres løn

  • Bogføring og regnskab


Nedenstående oplysninger er meget generelle og er ikke en udtømmende liste over alle aspekter af en virksomheds drift. Oplysningerne er ikke nødvendigvis dækkende i forhold til netop din situation. Det anbefales derfor, at du rådfører dig med en advokat, revisor eller anden professionel rådgiver.

Læs her mere om vores ydelser inden for "Revision".

Forretningsplanen

Det lyder måske højtideligt og meget omfattende. Det kan det også sagtens være, men i første omgang er det vigtigste, at du som iværksætter forholder dig realistisk til den virksomhed, du ønsker at starte. Er der kunder til dine varer eller ydelser? Hvor meget vil kunderne betale? Hvordan kan du få fat i kunderne? Hvordan adskiller du dig fra dine konkurrenter?

Man kan hurtigt stirre sig blind på sin egen gode idé. Det kan derfor være en fordel at få en sparringspartner, som ser mere realistisk på dine ideer. Det behøver ikke at være en professionel rådgiver, men kan lige så vel være en god ven, nogen i familien eller os. 

Læs her mere om vores ydelser inden for "Iværksætterhjælp".

Inden du kaster al din energi i livet som iværksætter, er det allervigtigste, at du tror på din idé, men samtidig er villig til at modtage konstruktiv kritik.

Vi sidder klar til at besvare dine spørgsmål på telefon 9387 8380.

CVR nummer

Det første du skal bruge, når du har lavet din forretningsplan, er et CVR nummer. Dette får du ved at logge ind med din Nem-ID på www.virk.dk og vælge ”Start virksomhed”.
 

Inden du gør det, er det vigtigt, at du har besluttet dig for, hvilken virksomhedstype du ønsker at starte. Alle andre typer end enkeltmandsvirksomheden vil kræve professionel hjælp fra en advokat og/eller en revisor. Herunder er de mest gængse virksomhedstyper beskrevet kort.

Enkeltmandsvirksomhed:

Dette er en personligt ejet virksomhed, som kun kan have én ejer. Virksomheden er ikke en selvstændig juridisk enhed; du er som person ligestillet med virksomheden. Dermed er virksomhedens værdier samtidig dine personlige værdier. Der kræves ingen startkapital for at starte en enkeltmandsvirksomhed, og derfor hæfter du også personligt med alle dine ejendele for virksomhedens forpligtelser.

Hvad med skat?
Overskud i virksomheden beskattes som personlig indkomst, og et underskud kan fratrækkes i eventuel anden indkomst. Så snart du har oprettet virksomheden, vil Skat bede dig ændre din forskudsopgørelse, hvor du skal angive det forventede overskud/underskud. Angiver du et forventet overskud, skal du være klar over, at den forventede skat af overskuddet skal indbetales aconto. I de efterfølgende år skal du ligeledes angive det forventede overskud/underskud, og den forventede skat vil blive opkrævet aconto i 10 rater (der betales ikke i juli og december).

Det er muligt at benytte virksomhedsskatteordningen, hvor en del af overskuddet kan beskattes som selskabsskat. Denne del af overskuddet skal bogføres særskilt og må ikke anvendes til private formål. Beløbet må kun anvendes til investeringer i virksomheden.

Årsregnskabet
I forhold til årsregnskab er du som indehaver af en enkeltmandsvirksomhed ikke forpligtet til at udarbejde årsrapport, men er alene forpligtet til at bogføre dine indtægter og udgifter til brug for selvangivelsen.

Derfor er det populært blandt iværksættere
Enkeltmandsvirksomheden er meget populær blandt iværksættere. Dette skyldes primært, at der ikke er krav om startkapital, og at virksomhedstypen kræver mindre administration end andre selskabsformer. Dette er naturligvis med til at holde omkostningerne nede i startfasen. Virksomheden kan på et senere tidspunkt laves om til et A/S eller ApS, hvis man ønsker at slippe for den personlige hæftelse. Her skal man blot være opmærksom på, at virksomheden får nyt CVR nummer.

Vi rådgiver gerne om denne type virksomhed. Ring til os på telefon 9387 8380.

I/S – Interessentskab

Til forskel for enkeltmandsvirksomheden er et I/S en selvstændig juridisk enhed, som ejer egne værdier og aktiver. Derudover kan et I/S have mere end én ejer.
Et I/S har dog visse lighedspunkter med en enkeltmandsvirksomhed, hvor de væsentligste er, at der ingen krav er om startkapital, og at man som ejer hæfter personligt med alle sine værdier.

Kreditorerne kan dog selv vælge, hvilken af interessenterne de vil inddrive gæld hos, i det alle interessenterne via interessentskabskontrakten hæfter solidarisk over for hinanden. Er et I/S ejet af personer, er det ikke forpligtet til at udarbejde en årsrapport. I forhold til bogføringsloven skal et I/S dog fortsat bogføre sine indtægter og udgifter. 

IVS – Iværksætterselskab & ApS - Anpartsselskab:

Et IVS fungerer i praksis på samme måde som et ApS, men har reduceret krav til startkapital. Faktisk kan man starte et IVS med blot 1 kr. i startkapital. Til gengæld er man forpligtet til at lade 25% af overskuddet opspare i selskabet. Når opsparingen når en størrelse, som svarer til kravet om startkapital i et ApS (50.000 kr.), omdannes dit IVS automatisk til et almindeligt ApS.

Billigere skat
Af overskuddet betales selskabsskat, som er væsentlig lavere end personskat. Da et IVS og et ApS er selvstændige juridiske enheder, tilhører virksomhedens værdier ikke ejerne personligt. Dette betyder, at du skal have løn eller udbytte fra virksomheden, og dette beskattes som din personlige indkomst. Til gengæld er der begrænset hæftelse, hvor du som udgangspunkt kun hæfter med din andel af selskabets kapital -altså ikke hele din personlige formue.

Et krav
Når man stifter et IVS, skal der, i lighed med et ApS, udarbejdes stiftelsesdokumenter og vedtægter. Det er valgfrit, om man ønsker at have en bestyrelse, men i forhold til selskabsloven er der krav om en direktion.

Årsregnskab
Et IVS og et ApS er forpligtet til at udarbejde en årsrapport og indsende denne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som offentliggør årsrapporten. Overskrider man ikke to af følgende tre: Balancesum på 4 mio. kr., nettoomsætning på 8 mio. kr. og 12 heltidsbeskæftigede, kan man fravælge revisionspligten allerede i sit stiftelsesdokument og altså alene nøjes med at udarbejde og indsende årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Vi sidder klar til at besvare dine spørgsmål på telefon 9387 8380.

A/S – Aktieselskab

Den væsentligste forskel på et ApS og et A/S er kravet om startkapital, som for et aktieselskab er 500.000 kr. Dertil kommer et krav om både direktion og bestyrelse. Bortset fra det er reglerne for stiftelse, beskatning og hæftelse nogenlunde identiske.

Så hvorfor vælge et A/S?
Det kan der være mange gode grunde til. En af de væsentlige er, at det kan være lettere at opnå kredit og lån, da et A/S har et større krav til egenkapital.

Nem-ID

Når du har modtaget dit CVR nummer, skal du efterfølgende have en Nem-ID til erhverv. Denne er en nødvendighed, da den giver adgang til det offentlige, som f.eks. Skat.

Nem Konto

Husk samtidig at få din bank til at lave dig en særskilt konto til din virksomhed samt at bede banken om at tilmelde kontoen som virksomhedens Nem Konto. I enkelmandsvirksomheder kan du i princippet bruge din almindelige konto til formålet.

Det anbefales dog 
...at du får lavet en konto specifikt til firmaet. Det gør arbejdet med at afstemme banken betragteligt nemmere!

De andre selskabsformer er selvstændige juridiske enheder, hvilket betyder, at det er virksomheden, der skal indgå en aftale med banken, og at kontoen tilhører CVR nummeret – ikke dig personligt.

Er du forvirret? Vi kan kontaktes på telefon 9387 8380.

e-boks

Der er krav om, at du som virksomhed har en e-boks, hvor det offentlige kan kontakte CVR nummeret. Inden du opretter din e-boks, skal du have modtaget din Nem-ID.

Moms

Du skal som iværksætter sørge for, at du er tilmeldt moms på www.skat.dk, hvis du forventer at sælge og købe varer, som er momspligtige. Som ny virksomhed vil du som oftest blive tilmeldt kvartalsmoms.

e-indkomst

Når du ansætter medarbejdere, skal du som iværksætter desuden tilmeldes e-indkomst på www.skat.dk, hvor du skal indberette den løn, du har udbetalt til dine medarbejdere.

Skattekontoen

Det er vigtigt, at du holder øje med din skattekonto på www.skat.dk, hvor du kan se, hvad du skylder i moms, A-skat mv. På skattekontoen kan du også finde betalingsoplysninger og betalingsfrister.

Forsikringer

Vi ved af erfaring, at det kan være ret så hektisk at starte sin egen virksomhed. Ud over alle de praktiske ting, som vi har forsøgt at samle her på siden, skal man også have sin virksomhed i gang. I sagens natur er dette langt mere spændende end de praktiske gøremål. Én af de ting der desværre oftest bliver glemt af iværksættere er forsikringerne.

Men det er et område, du som iværksætter bør prioritere
Der er tale om forsikringer – nogle forsikringer er slet og ret lovpligtige, mens andre vil være en god idé at få. Hvis du er i tvivl om hvilket forsikringsselskab, du skal vælge, findes der uafhængige forsikringsrådgivere som kan hjælpe dig.

Hvis du har ansatte i din virksomhed, er det lovpligtigt, at du har en arbejdsskadeforsikring, som dækker arbejdsskader med varige mén. Det er ikke lovpligtigt, at du som ejer er forsikret, men det er naturligvis noget, vi vil anbefale. Derudover er Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring (AES) obligatorisk. Pligten hertil bortfalder ikke, selvom du har en arbejdsskadeforsikring.

En god idé
Herudover er det en god idé at have en erhvervsansvarsforsikring. Denne dækker, hvis dine medarbejdere eller andre kræver erstatning af din virksomhed for en opstået materiel skade i forbindelse med udførelsen af arbejdet.

En anbefaling
Endelig anbefales det, at du får forsikret større værdier, eksempelvis varelager, elektronisk udstyr eller lignende, som har en stor pengemæssig værdi, eller som er altafgørende for din virksomheds drift.

Der er meget at tage stilling til i forhold til forsikringer, og det er som bekendt hekstisk at starte ny virksomhed.

Vi kan muligvis svare på nogle af dine spørgsmål på  telefon 9387 8380.

Medarbejdere og deres løn

Når du som iværksætter kommer dertil, at du skal ansætte dine egne medarbejdere, er der yderligere en masse ting at være opmærksom på.
For det første at du får lavet en ordentlig ansættelsesaftale. Her kan forskellige brancheforeninger, arbejdsgiverforeninger eller din egen fagforening (for selvstændige) måske hjælpe dig med en fornuftig standardaftale. Hvis ikke, kan du finde en standardaftale på nettet, men husk at få en advokat med speciale i ansættelsesforhold til at læse den igennem.

Din omkostning er højere end lønnen
Medarbejdere vil som regel også have løn. Her er det vigtigt, at du er klar over, at din omkostning vil være højere end bare lønnen. For hver 100 kr. du udbetaler i løn, skal du forvente, at din omkostning bliver nærmere 130 kr. Det er måske lidt højt sat, men det skyldes bl.a., at du skal hensætte 12,5% af medarbejderens løn til feriepenge, og at du skal betale pension, ATP, AER, AUB, barselsfonde, kompetencefonde mv. Hvilke der gælder for din virksomhed afhænger af, hvilken overenskomst du og dine medarbejdere er dækket af. Meget af det administreres af ATP, og de skal nok sende dig en regning, hvis du er pligtig til at betale. Men det er naturligvis en god idé at undersøge det nærmere og at være på forkant med situationen.

Lønsystemer
Til selve udbetalingen af lønnen kan du vælge at outsource opgaven, f.eks. til Bluegarden. Der findes også udmærkede lønsystemer, hvor du selv kan stå for det. Vi benytter selv Danløn, som ganske vist kræver noget opsætning, før man betaler den første løn, men herefter er det forholdsvis overskueligt. Danløn sørger desuden for at rapportere til Skat, ATP m.fl. Har du tilknyttet en betalingsaftale med NETS, sørger systemet automatisk for, at dine medarbejdere får udbetalt deres løn, og at skatten bliver betalt.

Læs her mere om vores ydelser inden for "Løn".

Du kan også ringe til os på telefon 9387 8380.

Bogføring og økonomisystemer

Hvis du som iværksætter vælger selv at bogføre dine bilag, skal du anskaffe dig et system til håndtering af din virksomheds økonomi. Valget er langt mere indviklet end at finde støvsugerposer. Der findes et hav af systemer, alle med hver deres finesser og nok så vigtigt i hver deres prisklasse.

Gør dig først og fremmest klart, hvad dine behov er. Har du brug for lagerstyring? Forventer du at købe aktiver, som skal afskrives? Hvis ja – findes der naturligvis også systemer, som kan håndtere dette.

Blandt de større spillere på markedet er C5 fra Microsoft, som er en af de udbydere, som kan håndtere både lager og anlæg. De forskellige versioner og pakker gør dog alligevel valget ret uoverskueligt. Det anbefales derfor, at du kontakter en forhandler og får vejledning til, hvilken løsning du skal vælge.

Dette system bruger vi:
Et andet system er e-conomics, som fås i forskellige versioner – lige fra det basale til at kunne håndtere både lager, afskrivninger og meget mere. Vi anvender selv e-conomics, fordi det er et godt all round system, som er intuitivt og frem for alt billigt. Det vil kunne håndtere langt de fleste nystartede virksomheder.

Er dine behov mere begrænsede, er der masser at vælge imellem. En af de gamle spillere på markedet er Summasummarum fra Visma. Det fås til forskellige behov og til en fornuftig pris. Efter vores opfattelse er det dog bygget til folk, som har et godt kendskab til regnskaber, og som er vant til at arbejde i et økonomisystem. Design og layout virker noget stift, og det er svært at finde hjælp. Den største ulempe er, at Summasummarum ikke er online. Programmet kører lokalt på din maskine. Det betyder, at du selv skal huske at tage back up, og at det er svært – og dyrt – at give adgang til din bogholder eller revisor.

Er dine erfaringer med økonomisystemer begrænsede, findes der blandt andre Dinero og Billy. Disse systemer er mere intuitive og grafisk mere moderne. Begge systemer er online og giver mulighed for adgang til bogholder og/eller revisor. Som iværksætter uden behov for varelager og afskrivninger, kan én af disse derfor anbefales. Vær dog opmærksom på, at hvis din virksomhed vokser, og behovene ændrer sig, så kan det koste meget tid at skifte til et andet system.

Hvis du vil vide mere om de forskellige systemer, kan du spørge os på telefon 9387 8380.

Et alternativ til økonomisystemer

Har du ikke mod på at sætte sig ind i reglerne om bogføring, oven i alt det andet du som iværksætter skal have ordnet, er der naturligvis også mulighed for at lave en aftale med en bogholder eller anden udbyder af bogføring og regnskab – som for eksempel os selv. Læs her mere "Om os". Eller klik på punktet som du vil vide mere om:

Du slipper aldrig for at skulle forholde dig til din økonomi eller at være opmærksom på love og regler. Men bogholderen kan stå for mange af de praktiske ting. Flere revisorer tilbyder også denne service med revision af årsregnskabet inkluderet. Den væsentlige forskel er her prisen.

En billigere løsning
En bogholder er typisk billigere end en revisor, og det giver derfor god mening at bruge den billige bogholder i løbet af året og den dyrere revisor én gang årligt til årsregnskabet, hvis det kræves, eller hvis du ønsker det.
Derudover kan du i løbet af året bruge en revisor eller en advokat til professionel rådgivning, hvis behovet opstår.

Brug tiden rigtigt
Med denne løsning får du frigivet meget tid og energi, som du i stedet kan bruge på det, der er meget sjovere – nemlig din nye virksomhed og dens produkter. Hvad denne professionelle hjælp koster afhænger meget af din virksomheds størrelse. Heldigvis er det sådan, at du som nystartet iværksætter kan slippe ret billigt, fordi du ikke har så mange bilag, der skal håndteres. Vokser din virksomhed bliver det naturligvis dyrere, men så har du til gengæld også en større omsætning at betale med.

Få flere gode grunde til, hvorfor du skal vælge os som din samarbejdspartner her: "Hjælp til bogføring".  

Få et uforpligtende tilbud

Udfyld formularen, og få et uforpligtende tilbud på din opgave. Vi vender tilbage hurtigst muligt.