Budget for små og mellemstore virksomheder

Budget? Er det overhovedet nødvendigt? Og er det ikke besværligt? Den slags spørgsmål hører vi ofte.

Vi laver budgetter efter dine behov og ønsker

Og nej, det er ikke sikkert, at det er nødvendigt at lave et budget. Man kan have interessenter, som forlanger et budget, fx investorer eller banker. Har man ikke det, er det naturligvis op til en selv, om man ønsker at lave et budget. Det kan være, at man gerne vil have sine ambitioner nedfældet, så man nemt kan holde øje med, om man nærmer sig målet.

Er det besværligt at lave et budget? 

Hvis man ønsker et meget detaljeret budget, som forsøger at forudse, hvor mange kuglepenne der skal indkøbes i næste regnskabsår – ja, så bliver det en besværlig og tidskrævende opgave. Hvis man i stedet betragter budgettet som et udtryk for ens ambitioner med virksomheden, kan det faktisk laves uden at bruge uforholdsmæssig meget tid på det.

Hvad kan vi hjælpe med ift. et budget?

For det første kan vi hjælpe dig med at tænke. Du kender din virksomhed og ved, hvor potentialet er. Vi kan hjælpe dig med at stille de relevante spørgsmål, så du får overvejet alle væsentlige aspekter.

Hvad er et godt budget?

For os er et godt budget ambitiøst, uden at være urealistisk. Laves budgettet så det er nemt at nå, bliver det ligegyldigt. Der skal være noget at jagte, så man oplever glæden ved at nå et mål. Omvendt skal det ikke være urealistisk, så man kun oplever skuffelsen ved ikke at nå målet. Ingen af os kan forudse fremtiden, så der findes ingen nem vej. Et godt budget kræver erfaring. Skyder man ved siden af, er man trods alt blevet klogere og dermed nogle erfaringer rigere, når næste budget skal laves.

Hvordan bruges et budget?

Det bruges først og fremmest til at sammenligne med det realiserede resultat. Det er en sjældenhed, at det realiserede resultat er det samme som budgettet. Men det betyder ikke, at budgettet er dårligt lavet. Meningen med budgettet er ikke nødvendigvis at forudse resultatet, men at holde en til ilden i forhold til de ambitioner, man har.

Har man budgetteret med en stigning i omsætningen på 10%, og den kun viser sig at stige 5%, har man fokus på, at virkeligheden halter efter ambitionerne. Så gælder det om at overveje sit oprindelige budget. Var målet urealistisk, eller kan vi aktivt gøre noget for at nå målet? Et budget bruges altså til at fortælle en, om man er på rette vej, og det giver mulighed for, at man får rettet op i tide.

Få et uforpligtende tilbud

Udfyld formularen, og få et uforpligtende tilbud på din opgave. Vi vender tilbage hurtigst muligt.